Start Tradycyjne Małoinwazyjne Konsultacje Praktyka Podziekowania
STRONA GŁÓWNA

MAŁOINWAZYJNE METODY OPERACJI SERCA

ZABIEGI

MAŁOINWAZYJNE OPERACJE WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA
MAŁOINWAZYJNE OPERACJE W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA TRADYCYJNE METODY OPERACJI SERCA
DOŚWIADCZENIE

KONTAKT

HYBRYDOWA REWASKULARYZACJA SERCA: MAŁOINWAZYJNA OPERACJA POMOSTOWANIA AORTALNO WIEŃCOWEGO POPRZEZ MINITORAKOTOMIĘ LEWOSTRONNĄ (MIDCAB) Z WIDEOTORAKOSKOPOWYM POBRANIEM TĘTNICY PIERSIOWEJ WEWNĘTRZNEJ LEWEJ PLUS PRZEZSKÓRNA ANGIOPLASTYKA WIEŃCOWA (PCI)
To innowacyjne podejście do leczenia dwu i trójnaczyniowej choroby wieńcowej, polega na połączeniu małoinwazyjnej rewaskularyzacji serca (MIDCAB) z przezskórną  angioplastyką wieńcową (PCI). Uzasadnienie dla tej metody stanowi fakt, że najlepszym rozwiązaniem dla rewaskularyzacji przedniej ściany lewej komory jest zespolenie tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej z tętnicą międzykomorową przednią. Pod osłoną  pomostu LIMA – LAD kardiolog interwencyjny wykonuje angioplastykę  ze wstawieniem stentu w zakresie pozostałych tętnic wieńcowych. W ten sposób osiąga się pełną rewaskularyzację serca w chorobie wielonaczyniowej zachowując małoinwazyjny charakter operacji. 

Procedura hybrydowa łączy korzystne cechy dwóch metod rewaskularyzacji serca: 
  1. chirurgicznej - wykonania najważniejszego dla uzyskania długotrwałego efektu rewaskularyzacji pomostu LIMA do LAD
  2. przezskórnej - co uzupełnia pełną rewaskularyzację serca metodami małoinwazyjnymi

Korzyści wynikające z operacji hybrydowej:
  • zabieg małoinwazyjny, oczekiwany efekt terapeutyczny jest długoterminowy
  • krótszy pobyt w szpitalu
  • krótszy okres rehabilitacji
  • szybszy powrót do pełnej sprawności

Ograniczenia techniki hybrydowej:
  • jak dla operacji MIDCAB (trudności techniczne z uwagi na mały dostęp operacyjny, pacjenci z nadwagą)
  • jak dla PCI (zmiany w naczyniach wieńcowych poza LAD muszą być odpowiednie dla leczenia angioplastyką wieńcową)

Kto jest dobrym kandydatem do hybrydowej rewaskularyzacji serca:
  • pacjenci z istotnym zwężeniem w zakresie LAD, gdy można wykonać zespolenie LIMA - LAD oraz istotnymi zwężeniami w zakresie innych niż LAD tętnic wieńcowych, które mogą być leczone przezskórną angioplastyką wieńcową